TJENESTER

Tegninger

Arkitekt som tilbyr det meste av tegninger fra start til slutt med byggemeldingstegninger og byggetegninger. Plassering i terreng, herunder terrengsnitt og 3d perspektiv.

Digitalisering

Behøver dere hjelp med opptegning av eksisterende bygg?  Vi har lang erfaring med byggebransjen i tillegg til høy faglig kompetanse, snitt og fasadetegninger, samt 3D visualisering.

Byggesøknader

Vi i Storengen BA-Consult AS har lang erfaring med byggebransjen i tillegg til høy faglig kompetanse. Vi hjelper dere med byggesøknad av prosjekt, fra nabovarsel til ferdigattest.

Oppmåling

Før nye prosjekter settes i gang hjelper vi til med utsetting og oppmåling av bygg som skal plasseres, samt dokumentasjon ved bruk av GPS. Deling-Bistand til deling/fradeling av eiendom. 

TRENGER DU EN ARKITEKT?

KONTAKT OSS