OPPMÅLING

OPPMÅLING

VI DANNER GRUNNLAGET

Har du planer om regulering av området, fortetting osv. Vi utfører arealplanlegging og kan bistå deg med.

Oppmåling av bygg på GPS

OPPMÅLING MED GPS

Før nye prosjekter settes i gang hjelper vi til med utsetting og oppmåling av bygg som skal plasseres, samt dokumentasjon ved bruk av GPS. Med GPS vet vi hvor vi er i verden. Vi har utstyr for oppmålingsarbeider. Vi kan i tillegg bistå med riktig oppmåling til deling-bistand til deling/fradeling av eiendom.

TRENGER DU EN ARKITEKT?

KONTAKT OSS