OPPMÅLING

VI DANNER GRUNNLAGET

Har du planer om regulering av området, fortetting osv. Vi utfører arealplanlegging og kan bistå deg med.

  • Pågående Planer
  • Reguleringsplan for Granlund
  • Reguleringsplan for Ankalterud
  • Reguleringsplan for Gjefle Næringspark

OPPMÅLING MED GPS

Før nye prosjekter settes i gang hjelper vi til med utsetting og oppmåling av bygg som skal plasseres, samt dokumentasjon ved bruk av GPS. Med GPS vet vi hvor vi er i verden. Vi har utstyr for oppmålingsarbeider. Vi kan i tillegg bistå med riktig oppmåling til deling-bistand til deling/fradeling av eiendom.